PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2020

 

Serdecznie zapraszamy na koncert uczestników warsztatów muzycznych dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, niewidomych i niedowidzących. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

KONCERT  PRACOWNI  MUZYCZNYCH

9.12.2019, godz. 17:00