PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2020

 

Dział Muzyczny Państwowego Ogniska Artystycznego „Nowolipki” zaprasza na audycję uczniów.

KONCERT  PRACOWNI  MUZYCZNYCH

12.03.2020, godz. 17:00