PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2019

 

Nauka gry na wiolonczeli. Dostosowana do możliwości i potrzeb uczestników. Uzupełniona jest elementami kształcenia słuchu i rytmiki, pracą w zespołach muzycznych.

 

Uczestnicy zajęć mogą prezentować swoje osiągnięcia podczas koncertów i audycji muzycznych w POA.

Wiolonczela 

Wiek: 7-23 lata