PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2018

 

Poznanie zasad i podstaw projektowania, kreatywności, ergonomii, psychofizjologii widzenia, kompozycji, wiadomości o materiałach, kolorze, o typografii. Uczestnik ma również do dyspozycji pakiet Adobe Creative Cloud(Photoshop, Illustrator, InDesign...)

 

Ćwiczenia mają charakter prac makietowych z użyciem papieru, tektur; folii, pianek poliuretanowych i innych tworzyw naturalnych i sztucznych do stworzenia elementów przestrzennych strukturowych, fakturowych wraz z wykorzystaniem koloru i grafiki/komputerowej.

 

Nauczyciel:  Dorota Wójcicka-Żurko

Aranżacja przestrzeni