PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2019

 

Historyk sztuki z zamiłowania i wykształcenia. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Od 2005 roku związana z "Nowolipkami", gdzie prowadzi pracownię "Wiedza o sztuce". W 2016 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Od trzeciego roku studiów zajmuje się szeroko rozumianą edukacją muzealną. Efektem jej zainteresowań architekturą europejską i Bliskiego Wschodu są liczne artykuły w czasopismach popularnonaukowych. W latach 2014-2016 zrealizowała z sukcesem autorski program "Historia sztuki dla niewidomych".

 

 

 

Jarmila Piekarska