PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2020

 

Katedra Multimediów Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych

 

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

Państwowe Ognisko Artystyczne

 

oraz

 

Kino Atlantic

 

zapraszają na pokaz filmów i prezentacji multimedialnych

 

autorzy projektu plakatu:

Stanisław Wieczorek i Piotr Welk

 

Hieronim Neumann

Piotr Welk

Krzysztof Jabłonowski

Wiktor Jędrzejec

Przemysław Adamski

Mariusz Filipowicz

Ewa Sokołowska

Kacper Bartczak

Anna Kaczmarczyk

Stanisław Wieczorek

Roch Forowicz

 

 

Pojęcie wolności związane jest nieodłącznie z możliwością wyboru i zajmuje ważne miejsce w dyskusjach publicznych. W obliczu epoki powszechnego liberalizmu i demokracji warto zastanowić się, gdzie znajduje się granica wolności wypowiedzi artystycznej, kto lub co ją wyznacza i kto bierze odpowiedzialność za jej przekraczanie.

 

Sztuka to dla artysty ciągłe podejmowanie decyzji, wybieranie i poszukiwanie najlepszych według niego rozwiązań. Sztuka potrzebuje wolności. Czy nie jest też tak, że właśnie wolność jest istotą sztuki? Wolność to też prawo do popełniania błędów, do poszukiwań, do zadawania trudnych pytań.

 

 

Gospodarz wieczoru: Artur Wolski

 

 

Scenariusz:

 

18.00 – przywitanie Gości

 

18.15 – 20.30 prezentacje wybranych filmów wykładowców z Katedry Multimediów Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych oraz rozmowa z Twórcami i prof. Wawrzyńcem Konarskim (profesorem nadzwyczajnym w Grupie Uczelni Vistula), Piotrem Janowczykiem  (historykiem sztuki, wykładowcą w Akademii Fotografii) oraz Waldemarem Zdrojewskim (Uniwersytet Warszawski, Laboratorium Reportażu).

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu 23 maja należy wypełnić formularz do 21 maja.

 

- widzowie, studenci (kliknij tutaj)

 

- młodzież z nauczycielami, wychowawcami (kliknij tutaj)

 

 

Liczba miejsc ograniczona. Prześlemy potwierdzenie wpisania na listę gości najpóźniej do 22 maja.

 

 

Spotkanie będzie rejestrowane foto i video przez uczniów z Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie.

Kino. Art. Wolność.

23 maja 2018 godz. 18:00