PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2019

 

Absolwent Wydziału Rzeźby Akademi Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni profesora Grzegorza Kowalskiego otrzymał w 1993 roku.

 

Od ponad dwudziestu lat prowadzi pracownię rzeźby w Państwowym Ognisku Artystycznym "Nowolipki". Przygotowuje z powodzeniem do egzaminów na wyższe uczelnie artystyczne.

Mikołaj Miodowski