PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2020

 

Plan zajęć

Poniedziałek

 

15:30 - 20:00

Magda Przanowska

 

Pracownia II

Wtorek 

 

16:00 - 19:30

Andrzej

Kern

 

Pracownia I

Poniedziałek 

 

16:00 - 19:30

Andrzej

Kern

 

Pracownia I

Wtorek

 

15:30 - 20:00

Marek Ejsmond

-Ślusarczyk

 

Pracownia II

Środa

 

16:00-19:30

Stefan

Żuchowski

 

Pracownia II

Środa 

 

Konsultacje:

13:00-14:00

Zajęcia

14:00-20:00:

Wiesława

Łobos

 

Pracownia I

Piątek 

 

15:30-20:00

Krzysztof

Brycki

 

Pracownia II

Sobota

 

9:30-14:30

Magda Przanowska

 

Pracownia I

Sobota

 

9:30-14:30

Marek Ejsmond

-Ślusarczyk

 

Pracownia II

Czwartek 

 

15:30-20:00

Krzysztof

Brycki

 

Pracownia II

Piątek 

 

16:00-19:30

Stefan

Żuchowski

 

Pracownia I

Czwartek 

 

Konsultacje:

13:00-14:00

Zajęcia

14:00-20:00:

Wiesława

Łobos

 

Pracownia I

Czwartek

 

16:30-20:00

Paweł

Kasprzak

Wtorek 

 

15:30-19:00

Krzysztof

Jachiewicz

Środa  

 

16:30-20:00

Paweł

Kasprzak

Poniedziałek 

 

15:30-19:00

Krzysztof

Jachiewicz

Wtorek 

 

16:00-20:30

Mikołaj

Miodowski

Czwartek

 

16:00-20:30

Mikołaj

Miodowski

Poniedziałek

 

16:00-20:30

Mikołaj

Miodowski

Czwartek

 

16:00-19:30

Marcin

Bogusław

 

Piątek

 

16:00-19:30

Marcin

Bogusław

 

Wtorek

 

15:30-20:00

Irena Siedacz

Jacek Górnowicz

 

 

Środa

 

15:30-18:00

Irena Siedacz

Jacek Górnowicz

 

Poniedziałek

 

15:30-20:00

Irena Siedacz

Jacek Górnowicz

 

Wtorek

 

16:00-19:30

Dorota

Wójcicka - Żurko

Poniedziałek 

 

16:00-19:30

Dorota

Wójcicka - Żurko

Środa

 

18:00-20:00

Irena Siedacz Jacek Górnowicz

 

 

Piątek 

 

16:00-19:30

Marta Kawecka

- Smolińska

 

Czwartek 

 

16:00-19:30

Marta Kawecka

- Smolińska

 

Wtorek

 

13:15-17:45

Alicja Kwaśniak

 

Muzyka II

 

Poniedziałek

 

14:45-19:00

Alina Bętkowska

 

Muzyka III

Wtorek

 

12:30-18:30

Beata Kieniewicz

 

Muzyka I

 

Wtorek

 

14:15-19:00

Alina Bętkowska

 

Muzyka III

 

Środa

 

14:45-19:15

Alicja Kwaśniak

 

Muzyka II

Środa

 

13:15-18:15

Beata Kieniewicz

 

Muzyka III

Piątek

 

13:45-19:15

Beata Kieniewicz

 

Muzyka III

 

Czwartek

 

14:45-19:00

Alina Bętkowska

 

Muzyka III

Czwartek

 

11:30-18:45

Joanna Święs

 

Muzyka I

 

Poniedziałek

 

13:15-19:45

Joanna Święs

 

Muzyka I

Środa

 

16:00-19:30

Katarzyna Kawka

 

 

Wtorek

 

17:00-20:30

Katarzyna Kawka

Czwartek 

 

16:00-19:30

Iwona Napiórkowska

- Korpała

 

Poniedziałek 

 

16:00-19:30

Iwona Napiórkowska

- Korpała

 

Piątek

 

14:00-20:00

Paweł Althamer

 

Piątek

 

13:45-19:15

Beata Kieniewicz

 

Muzyka III

 

Środa

 

16:00-19:45

Joachim Andrzejkiewicz

 

Muzyka I

Poniedziałek

 

16:00-19:00

Joachim Andrzejkiewicz

 

Muzyka II