PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2017

Nauka gry na fortepianie/keyboard, gitarze i wiolonczeli. Dostosowana do możliwości i potrzeb uczestników. Uzupełniona jest elementami kształcenia słuchu i rytmiki, pracą w zespołach muzycznych.

 

Uczestnicy zajęć mogą prezentować swoje osiągnięcia podczas koncertów i audycji muzycznych w POA.

 

Nauczyciele: Alina Bętkowska, Beata Kieniewicz, Alicja Kwaśniak, Joanna Święs

Pracownie muzyczne