PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2019

 

Głównym celem nauczania przedmiotu rzeźby jest poprzez działania warsztatowe świadome poruszanie się w przestrzeni trójwymiarowej, rozwijanie wyobraźni przestrzennej i wrażliwości na formę oraz materiał rzeźbiarski. Każde zagadnienie rzeźbiarskie poprzedzone jest komentarzem teoretycznym, który wprowadza uczestnika zajęć w nowe tematy, przybliża problemy związane z techniką i technologią. Uczestnik wykonuje zadanie pod merytoryczną i techniczną opieką.  Posiadamy piękną pracownię rzeźby, profesjonalnie wyposażoną w kawalety i wszystkie inne materiały niezbędne do pracy.

 

Przygotowujemy do egzaminów na wyższe uczelnie artystyczne.

 

 

Rzeźba

Wiek: 14-23 lata