PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2019

 

Zajęcia odbywają się w formie wykładów z pokazem slajdów i elementami dyskusji. Oferują fascynującą podróż przez sztukę na przestrzeni wieków. Uczestnik poznaje bogactwo kulturowego dziedzictwa, artystów i różne formy ich twórczej ekspresji, porządkuje swoją wiedzę o stylach i kierunkach w sztuce minionych wieków i sztuce współczesnej, nowoczesnej z jej nowymi środkami artystycznego wyrazu. Zajęcia adresowane są do młodzieży, pragnącej rozwijać swoje artystyczne talenty i świadomie uczestniczyć w kulturze, a także dla tych, którzy chcą dobrze przygotować się do egzaminów na wyższe uczelnie artystyczne i na Wydział Historii Sztuki.

 

Organizujemy otwarte wykłady na interesujące tematy z zakresu historii sztuki, wyjścia do muzeów i galerii, Wieczory z artystą - spotkania ze znanymi postaciami ze świata kultury.

 

Semestr I – od prehistorii do manieryzmu

Semestr II – od baroku do współczesności

 

 

Nauczyciel:  Jarmila Piekarska

Wiedza o sztuce