PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2020

 

Uczestnik naszych zajęć - Paweł Olszewski - wygrał konkurs na plakat i zaproszenie towarzyszące wieczorowi poezji, limeryków, listów, oraz prezentacji wyklejanek Wisławy Szymborskiej pod tytułem " Wisława Szymborska czyli rzeka poezji jak stąd do Krakowa". Impreza organizowana jest z okazji Roku Wisły 2017 i odbędzie się 17 maja 2017 o godzinie 18:30 w Kinie Atlantic.

 

Gratulujemy!

 

Więcej informacji o wydarzeniu:

http://kinoatlantic.pl/wydarzenia/news,656,wisla-wa-szymborska-czyli-rzeka-po

Wisława Szymborska czyli rzeka poezji jak stąd do Krakowa