PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2019

 

Uczestnik zajęć poznaje zasady  projektowania oraz różnych technik witrażownictwa. Zagadnienia teoretyczne poparte są ćwiczeniami praktycznymi, pozwalającymi na zrozumienie procesów pracy twórczej, realizowanej dzięki rysunkowi, kompozycji, w końcu umiejętności wykonania własnego witrażu. Posiadamy pracownię profesjonalnie wyposażoną we wszystkie narzędzia i materiały.

 

Powstałe prace są eksponowane na wystawach, targach oraz różnych wydarzeniach.

 

Aby zostać naszym Uczestnikiem musisz mieć od 7 do 23 lat.

 

Nauczyciele: Irena Siedacz, Radosław Turczyk

Witraż