PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2019

 

Zajęcia mają na celu rozwój twórczej aktywności dziecka. Rozbudzenie wrażliwości, pogłębienie umiejętności obserwacji i spostrzegawczości, doskonalenie warsztatu pracy. Program zajęć umożliwia wszechstronny rozwój zainteresowań plastycznych przez działania w różnych dziedzinach sztuki takich jak malarstwo, rysunek, podstawy modelowania.

 

Dzieci mają możliwość wyrażania własnych emocji w procesie twórczym poprzez zastosowanie różnych technik, między innymi takich jak: rysunek ołówkiem, węglem, pastelami suchymi, malowanie akwarelą, temperami, łączenie technik, collage, papier mâché, modelowanie w glinie, plastelinie. Zapewniamy przyjazną, twórczą atmosferę, indywidualny tok pracy z uczniem, budowanie relacji, opartej na akceptacji i otwartości.

 

Zajęcia plastyczne dla dzieci

Wiek: 7-13 lat