PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2020

 

Zajęcia wokalne

Wiek: 14-23 lata

Zajęcia wokalne będą polegały na pracy nad emisją głosu, interpretacją i wykonaniem wybranego oraz odpowiednio dobranego  repertuaru a także na elementarnych zasadach pracy na scenie. Zajęcia mają na celu wydobycie potencjału artystycznego ucznia oraz ukształtowanie jego głosu korzystając z klasycznych jak i najnowszych technik nauki śpiewu.

 

Uczestnicy zajęć mogą prezentować swoje osiągnięcia podczas koncertów i audycji muzycznych w POA.

 

Poniedziałek: 16:00 -19:00     Środa: 16:00-19:45