PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2018

Zapisy

Terminy

Rejestracja (logowanie się)(https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/) w systemie kontynuujących i nowych kandydatów oraz złożenie w sekretariacie Państwowego Ogniska Artystycznego wniosku wraz z podpisanym regulaminem uczestnika. Zapraszamy!

 

Aby zostać naszym Uczestnikiem musisz mieć od 7 do 23 lat – w przypadku zajęć muzycznych i pracowni witrażu; plastyki dla dzieci od 7-13 lat; zaś w przypadku pozostałych pracowni od 14 do 23 lat.

Zajęcia są bezpłatne!

 

 

Terminarz

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 23 sierpnia godzina 12:00 do 27 sierpnia godzina 16:00

Rejestracja (logowanie się) w systemie i złożenie wniosku w placówce przez nowych kandydatów

 

 

NOWI KANDYDACI

od 21 maja godzina 12.00 do 5 czerwca godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów

 

od 21 maja godzina 12:00 do 5 czerwca godzina 16.00

Złożenie w placówce wniosku przez nowych kandydatów

 

7 i 12 czerwca w godzinach 15:00-19:00

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych - pracownie muzyczne

 

18 czerwca godzina 12:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

od 18 czerwca godzina 12.00 do 22 czerwca godzina 23.59

Potwierdzenie w systemie woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany.

Potwiedzenie w systemie woli uczęszczania na zajęcia jest warunkiem przyjęcia na zajęcia.

 

27 czerwca godzina 12:00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

29 czerwca godzina 12:00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 23 sierpnia godzina 12:00 do 27 sierpnia godzina 16:00

Rejestracja (logowanie się) w systemie i złożenie wniosku w placówce przez nowych kandydatów

 

 

KANDYDACI KONTYNUUJĄCY

od 10 maja godzina 10:00 do 18 maja godzina 10:00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów kontynuujących

 

od 10 maja godzina 12:00 do 18 maja godzina 12:00

Złożenie w placówce / placówkach deklaracji kontynuuacji przez kandydatów kontynuujących