PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2019

 

Zapisy | rekrutacja 2019/2020 

Aby zostać naszym Uczestnikiem musisz mieć od 7 do 23 lat – w przypadku zajęć muzycznych i pracowni witrażu; plastyki dla dzieci 7-13 lat; projektowania graficznego i przestrzennego 12-23 lat; zaś w przypadku pozostałych pracowni od 14 do 23 lat.

 

Zajęcia są bezpłatne!

 

Należy wypełnić wniosek i wraz z podpisanym regulaminem uczestnika złożyć u nas.

 

Rekrutacja 2019/2020 rozpocznie się w maju 2019. Zapisać się będzie można poprzez link:  

https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

 

 

 

Terminarz 2019/2020

REKRUTACJA PODSTAWOWA

 

od 7 maja godzina 12:00 do 15 maja godzina 16:00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów kontynuujących

 

od 7 maja godzina 12:00 do 15 maja godzina 19:00

Złożenie w placówce / placówkach deklaracji kontynuuacji przez kandydatów kontynuujących

 

od 16 maja godzina 15.00 do 3 czerwca godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów

 

od 16 maja godzina 16:00 do 3 czerwca godzina 18.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez nowych kandydatów

 

18 maja GIEŁDA PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO - prezentacja oferty zajęć

Plac Defilad główne wejście do Pałacu Kultury i Nauki od strony ul. Marszałkowskiej

 

od 5 czerwca do 11 czerwca

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych, o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

 

14 czerwca godzina 12:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

od 14 czerwca godzina 12.00 do 19 czerwca godzina 23.59

Potwierdzenie w systemie woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany.

Potwiedzenie w systemie woli uczęszczania na zajęcia jest warunkiem przyjęcia na zajęcia.

 

24 czerwca godzina 12:00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

26 czerwca godzina 12:00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

 

 

Inspektor Danych Osobowych:

Weronika Jagielska

mbfo.iod@um.warszawa.pl