PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2018

Zapisy

Terminy

Od 1 września 2017 roku

 

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

Rejestracja (logowanie się)(https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/) w systemie nowych kandydatów i złożenie w sekretariacie Państwowego Ogniska Artystycznego wniosku. Można również wniosek wypełnić na miejscu! Zapraszamy!

 

Aby zostać naszym Uczestnikiem musisz mieć od 7 do 23 lat – w przypadku zajęć muzycznych i pracowni witrażu; plastyki dla dzieci od 7-13 lat; zaś w przypadku pozostałych pracowni od 14 do 23 lat.

Zajęcia są bezpłatne!

 

 

Wszyscy uczestnicy, którzy zapisali się na zajęcia do pracowni malarstwa i rysunku proszeni są o wybranie nauczyciela prowadzącego - Patrz plan zajęć: