PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2020

 

W przypadku zajęć muzycznych i pracowni witrażu od 7 do 23 lat

 

Plastyki dla dzieci od 7 do 13 lat

 

Projektowania graficznego i przestrzennego od 12 do 23 lat

 

Zaś w przypadku pozostałych pracowni od 14 do 23 lat

(Malarstwo i rysunek, ceramika, rzeźba, jubilerstwo, realizacje intermedialne, wiedza o sztuce)

 

Zajęcia są bezpłatne!

 

Należy wypełnić wniosek i wraz z podpisanym regulaminem uczestnika złożyć u nas.

 

 

Rekrutacja na WOLNE MIEJSCA rozpocznie się 2 września o godz. 10:00.

Zapisać się można poprzez link:  

https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

 

lub do nas przyjść i wypełnić wniosek na miejscu!

 

 

 

Terminarz 2019/2020

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

od 22 sierpnia godzina 12.00 do 26 sierpnia godzina 14.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

 

od 22 sierpnia godzina 12.00 do 26 sierpnia godzina 16.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów

 

od 27 sierpnia do 28 sierpnia

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych, o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

 

29 sierpnia godzina 17.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych

 

od 29 sierpnia godzina 17.00 do 30 sierpnia godzina 14.00

Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany

 

Potwierdzenie w systemie woli uczęszczania na zajęcia jest warunkiem przyjęcia na zajęcia!!!

 

30 sierpnia godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

31 sierpnia godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA

 

2 września godz. 10:00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

 

________________________________________

 

REKRUTACJA PODSTAWOWA

 

od 7 maja godzina 12:00 do 15 maja godzina 16:00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów kontynuujących

 

od 7 maja godzina 12:00 do 15 maja godzina 19:00

Złożenie w placówce / placówkach deklaracji kontynuuacji przez kandydatów kontynuujących

 

od 16 maja godzina 16.00 do 3 czerwca godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów

 

od 16 maja godzina 16:00 do 3 czerwca godzina 18.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez nowych kandydatów

 

18 maja GIEŁDA PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO - prezentacja oferty zajęć

 

11 czerwca - pracownie muzyczne

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych, o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

 

14 czerwca godzina 12:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

od 14 czerwca godzina 12.00 do 19 czerwca godzina 23.59

Potwierdzenie w systemie woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany.

Potwiedzenie w systemie woli uczęszczania na zajęcia jest warunkiem przyjęcia na zajęcia.

 

24 czerwca godzina 12:00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

26 czerwca godzina 12:00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

 

 

 

Inspektor Danych Osobowych:

Weronika Jagielska

mbfo.iod@um.warszawa.pl