PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2019

 

Zapisy | rekrutacja 2019/2020 

Aby zostać naszym Uczestnikiem musisz mieć od 7 do 23 lat

– w przypadku zajęć muzycznych i pracowni witrażu;

plastyki dla dzieci 7-13 lat;

projektowania graficznego i przestrzennego 12-23 lat;

zaś w przypadku pozostałych pracowni od 14 do 23 lat.

 

Zajęcia są bezpłatne!

 

Należy wypełnić wniosek i wraz z podpisanym regulaminem uczestnika złożyć u nas.

 

Rekrutacja 2019/2020 Zapisać się można poprzez link:  

https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

 

 

 

Terminarz 2019/2020

REKRUTACJA PODSTAWOWA

 

od 7 maja godzina 12:00 do 15 maja godzina 16:00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów kontynuujących

 

od 7 maja godzina 12:00 do 15 maja godzina 19:00

Złożenie w placówce / placówkach deklaracji kontynuuacji przez kandydatów kontynuujących

 

od 16 maja godzina 16.00 do 3 czerwca godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów

 

od 16 maja godzina 16:00 do 3 czerwca godzina 18.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez nowych kandydatów

 

18 maja GIEŁDA PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO - prezentacja oferty zajęć

Plac Defilad główne wejście do Pałacu Kultury i Nauki od strony ul. Marszałkowskiej

 

11 czerwca - pracownie muzyczne

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych, o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek 

 

14 czerwca godzina 12:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

od 14 czerwca godzina 12.00 do 19 czerwca godzina 23.59

Potwierdzenie w systemie woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany.

Potwiedzenie w systemie woli uczęszczania na zajęcia jest warunkiem przyjęcia na zajęcia.

 

24 czerwca godzina 12:00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

26 czerwca godzina 12:00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

 

 

Inspektor Danych Osobowych:

Weronika Jagielska

mbfo.iod@um.warszawa.pl

Zapraszamy serdecznie na Dzień Otwarty, który odbędzie się 18 maja 2019 r. w Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki" w godzinach od 10:00 do 14:00 - pracownie malarskie i 17:00 do 20:00.

 

Będzie można zajrzeć do naszych pracowni, porozmawiać z nauczycielami, dowiedzieć się więcej na temat oferty edukacyjnej i kulturalnej Ogniska Nowolipki.

W sobotę, 18 maja 2019 roku, w godzinach 10:00 – 14:00 w placówkach wychowania pozaszkolnego na terenie Warszawy odbędzie się IV Giełda Placówek Edukacji Pozaszkolnej. ;) Zapraszamy do nas!

 

Więcej informacji:

http://edukacja.um.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/edukacja-kulturalna/21613-iv-gielda-placowek-edukacji-pozaszkolnej