PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2018

Zapisy |  23-27.08.2018        

Terminy

Rejestracja (logowanie się)(https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/) w systemie kandydatów oraz złożenie w sekretariacie Państwowego Ogniska Artystycznego wniosku wraz z podpisanym regulaminem uczestnika. Zapraszamy!

 

Aby zostać naszym Uczestnikiem musisz mieć od 7 do 23 lat – w przypadku zajęć muzycznych i pracowni witrażu; plastyki dla dzieci od 7-13 lat; zaś w przypadku pozostałych pracowni od 14 do 23 lat.

Zajęcia są bezpłatne!

 

Wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej są w pracowniach:

Malarstwa i rysunku

Ceramiki artystycznej

Jubilerstwa

Rzeźby

Aranżacji przestrzeni

Realizacji intermedialnych

Wiedzy o sztuce

 

Terminarz

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 23 sierpnia godzina 12:00 do 27 sierpnia godzina 16:00

Rejestracja (logowanie się) w systemie i złożenie wniosku w placówce przez nowych kandydatów

 

30 sierpnia godzina 17.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych

 

od 30 sierpnia godzina 17.00 do 31 sierpnia godzina 14.00

Potwierdzanie w systemie woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany

 

31 sierpnia godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

31 sierpnia godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc