Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie. Oprócz udokumentowanej pracy pedagogicznej udzielała prywatnych lekcji. Była akompaniatorem choreografów, korepetytorem aktorów, których przygotowywała do ról filmowych.

 W Państwowym Ognisku Artystycznym "Nowolipki" jest wieloletnim nauczycielem gry na fortepianie, keyboard.