Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1981-1986. Uprawia malarstwo sztalugowe i reportaż w malarstwie. Jego prace znajdują się w kolekcjach krajowych i zagranicznych, m.in. w Szwecji, Anglii, Niemczech, USA, Holandii. Liczne podróże zarówno po kraju, jak i zagraniczne stały się inspiracją dla życia artystycznego i zawodowego.

Andrzej Kern  a.kern@nowolipki.edu.pl