Gabryella Milowska– Moląg

Dyrektor Państwowego Ogniska Artystycznego „Nowolipki" w Warszawie w latach 2016-2020.

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1982 roku, dyplom uzyskała pod kierunkiem prof. Jana Tarasina. Studiowała również w pracowniach prof. Tadeusza Dominika i prof. Wojciecha Sadleya (aneks z tkaniny unikatowej). W latach 1982/83 pracowała jako asystent scenografa i kierownik pracowni scenograficznej w Operze Narodowej. Dwukrotnie otrzymała stypendium artystyczne Ministra Kultury i Sztuki. W 1990 roku przebywała na trzymiesięcznym stypendium we Francji w miejscowości Berck sur Meer, a na przełomie lat 1992-1993 na siedmiomiesięcznej rezydencji na zaproszenie Szwajcarskiego Biura Federalnego d.s. Kultury w Ligornetto (kanton Ticcino) w Szwajcarii. W 2005 roku uczestniczyła w plenerze artystów w Vellano w Toskanii na zaproszenie Krzysztofa Musiała.

Wystawia indywidualnie od 1984 r. (21 wystaw w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Lublinie, Essen, Locarno), bierze udział w zbiorowych przeglądach malarstwa, poczynając od „Co słychać” (dawne Zakłady Norblina, 1987), „Świeżo malowane” (Zachęta, 1988) i „Ekspresje i ekspresjonizmy” (Muzeum Narodowe w Warszawie, 1990). Jest także autorką projektów kostiumów do kilkunastu widowisk muzycznych z udziałem młodzieży, autorką ilustracji książkowych i projektów graficznych.

Doświadczenie zawodowe jako nauczyciel i animator działań edukacyjnych i kulturalnych zdobyła w pracy w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, działając na rzecz warszawskiej oświaty, popularyzacji sztuki i promocji artystów. W latach 2010 – 2016 pełniła funkcję wicedyrektora SCEK.