Nauczyciel dyplomowany z ponad 30 letnim stażem w Państwowej Szkole Muzycznej I st. Nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Występowała jako muzyk wiolonczelista m.in. w Orkiestrze Symfonicznej Guadalajara w Meksyku, Teatrze na Targówku, Teatrze Żydowskim.

W Państwowym Ognisku Artystycznym "Nowolipki" prowadzi zajęcia z wiolonczeli.

Joanna Święs j.swies@nowolipki.edu.pl