Krzysztof Jachiewicz

Studia artystyczne odbył w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzyskał dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz w roku 1973. Zajmuje się architekturą wnętrz, biżuterią artystyczną, wystawiennictwem, a przede wszystkim ceramiką dla architektury. Uczestniczy w plenerach i wystawach ceramicznych. W roku 1984 otrzymał stypendium ceramiczne Fundacji Rządu JKM Króla Hiszpanii. Jest rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzice ceramiki dla architektury.

Jest autorem wielu realizacji ceramicznych do wnętrz i elewacji architektonicznych, między innymi w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem, Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, Ośrodku Wypoczynkowym w Popowie, Domu Rzemiosła w Siedlcach, Zespole Opieki Zdrowotnej w Płocku, Centrum Kultury w Siedlcach, Domu Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim, Domu Polonii w Płocku. Od 1984 zajmuje się projektowaniem ceramiki dla stacji warszawskiego metra.

Z Państwowym Ogniskiem Artystycznym „Nowolipki” związany jest od 1997 roku. Prowadzi zajęcia w pracowni ceramiki artystycznej.