Marek Ejsmond-Ślusarczyk

Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom zrealizował w pracowni malarstwa sztalugowego u prof. Wiesława Szamborskiego, zdobywając wyróżnienie rektorskie. Absolwent Studium Pedagogicznego warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a od 2009 roku nauczyciel mianowany i nauczyciel akademicki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. W 2014 roku obronił doktorat na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Marek Ejsmod-Ślusarczyk od 2003 roku jest nauczycielem malartstwa i rysunku w Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki” . Przygotowuje utalentowaną młodzież do egzaminów na wyższe uczelnie artystyczne. Organizował w ramach Ogniska plenery - dwukrotnie nad Wigrami, raz w Mamuciej Dolinie oraz w Kazimierzu Dolnym. Autor atrakcyjnych scenariuszy warsztatów podczas corocznych Pikników Naukowych.

Często jest zapraszany do ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów, m.in.: na XX Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2004) zdobył Nagrodę Wojewody Zachodniopomorskiego a na II Warszawskim Festiwalu Sztuk Pięknych (2006) uzyskał 3 nagrodę.  W 2006 roku uczestniczył w wydarzeniach: „Warszawa w Sofii”,  „Warszawa w Berlinie. Współczesne malarstwo polskie”, w IV Międzynarodowym Biennale Sztuki na Kostaryce oraz „Nowych Tendencjach w Malarstwie Polskim” – Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy. W 2007 roku jego prace można było zobaczyć na Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” w tamtejszym BWA oraz na I Międzynarodowym Biennale Obrazu „Quadro-art 2007” w Łodzi.

W 2007 roku otrzymał nagrodę doroczną kwartalnika „Exit – nowa sztuka w Polsce” oraz był stypendystą Funduszu Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2009 roku został odznaczony odznaką honorową  „Zasłużony dla kultury polskiej”. Edukacją artystyczną zajmuje się od 1997 roku.

Marek Ejsmond-Ślusarczyk  m.ejsmond@nowolipki.edu.pl