Marta Kawecka-Smolińska

Artystka wizualna, absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, a także działaniami z pogranicza sztuk takich jak animacja, instalacje dźwiękowe, projekty intermedialne, projekty społeczne. Brała udział w licznych wystawach, a także festiwalach, sympozjach w kraju i zagranicą jak Open Space w Hagen, Dumbo Arts Festival w Nowym Jorku, Festiwal Narracje w Gdańsku. W 2016 roku otrzymała stypendium artystyczne m.st. Warszawy.

www.martakawecka.pl

Marta Kawecka-Smolińska  m.kawecka@nowolipki.edu.pll