Otwarte konsultacje artystyczne

Wiek uczestników: 14-23 lata

Pomoc merytoryczna, korekta prac, wsparcie w artystycznych projektach, pomoc w aranżacji wystaw, prezentacji, w budowaniu scenariusza przedsięwzięcia artystycznego, doborze środków artystycznego wyrazu.

Każdego dnia służenie pomocą młodym ludziom w sprawach, dotyczących ich artystycznych dylematów, związanych z zamierzonym projektem, pracą plastyczną, warsztatem.

Dorota Wielkosielec-Ciapało codziennie w godzinach: 14:00 - 15:00 lub w umówionym terminie.

Wiesława Łobos w środy i czwartki od 13:00-14:00