Otwarte konsultacje artystyczne

Wiek uczestników: 14-23 lata

Pomoc merytoryczna, korekta prac, wsparcie w artystycznych projektach, pomoc w aranżacji wystaw, prezentacji, w budowaniu scenariusza przedsięwzięcia artystycznego, doborze środków artystycznego wyrazu.

Każdego dnia służenie pomocą młodym ludziom w sprawach, dotyczących ich artystycznych dylematów, związanych z zamierzonym projektem, pracą plastyczną, warsztatem.

Dorota Wielkosielec-Ciapało: poniedziałek, wtorek i środa w godzinach od 14:00 do 16:00 lub w umówionym terminie

Wiesława Łobos: środa i czwartek od 13:00 do 14:00