Projektowanie Graficzne i Przestrzenne

Wiek uczestników: 12-23 lata

Pomagamy przygotować się do egzaminów na studia na wydziały związane z grafiką, architekturą wnętrz lub multimediami.

Uczestnik zdobędzie wiedzę m.in. o kompozycji, materiałach, kolorze, typografii, ilustracji, projektowaniu graficznym, projektowaniu przestrzennym. Będzie miał do dyspozycji pakiet Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign...) i CorelDRAW.

Na zajęciach będziemy budować makiety projektów z użyciem papieru, tektur, folii, pianek poliuretanowych i innych tworzyw naturalnych oraz sztucznych do stworzenia elementów przestrzennych, strukturowych, fakturowych wraz z wykorzystaniem koloru i grafiki komputerowej.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 16:00-19:30.