Witraż z elementami jubilerstwa

Wiek uczestników: 7-23 lata

Uczestnik zajęć poznaje zasady  projektowania oraz różnych technik witrażownictwa. Zagadnienia teoretyczne poparte są ćwiczeniami praktycznymi, pozwalającymi na zrozumienie procesów pracy twórczej, realizowanej dzięki rysunkowi, kompozycji, w końcu umiejętności wykonania własnego witrażu. Posiadamy pracownię profesjonalnie wyposażoną we wszystkie narzędzia i materiały.

Powstałe prace są eksponowane na wystawach, targach oraz różnych wydarzeniach.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 15:30-20:00 i środy w godz. 15:30-18:00.