Konkurs plastyczny ŻONKILE PAMIĘCI został przełożony

05.04.2020
Konkursy
ŻONKILE PAMIĘCI - 3 EDYCJA. Konkurs plastyczny organizowany z okazji 77. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim

Szanowni Państwo,

Z przykrością zawiadamiamy, że tegoroczna – 3 edycja konkursu plastycznego „Żonkile pamięci" wraz z finałem i wystawą pokonkursową zostaje przełożona na przyszły rok 2021 z powodu zagrożenia koronawirusem oraz wprowadzonych ograniczeń w zakresie organizacji imprez masowych/zgromadzeń. Wszystkie nadesłane prace wezmą udział w kolejnej edycji w 2021 roku, o której terminach będziemy zawiadamiać poprzez naszą stronę: https://nowolipki.edu.pl/zonkile-pamieci-2020/

Dziękujemy za dotychczasową pracę i zaangażowanie.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy Państwu zdrowia!

Kilka słów o konkursie:

W rocznicę powstania w getcie warszawskim pragniemy przywołać pamięć o heroizmie bohaterów tamtych dni. Proponowany przez nas konkurs jest okazją do przypomnienia tragicznych wydarzeń wiosny 1943 roku i próbą wyrażenia naszego współczucia, szacunku

i hołdu.

Żonkil jest motywem przewodnim konkursu. Zachęcamy do plastycznych przygód z formą i kolorem, do artystycznych interpretacji zaproponowanego motywu, ale także do obszerniejszych wypowiedzi artystycznych, związanych z tematyką konkursu z uwzględnieniem motywu żonkila. Praca plastyczna może być propozycją na plakat, ilustracją, projektem muralu, kompozycją zmierzającą w kierunku abstrakcji.

Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich szkół w wieku od 6 do 20 lat.

Organizatorem konkursu jest Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”, które mieści się przy ulicy Nowolipki 9B w obszarze dawnego getta warszawskiego. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło zbrojne powstanie. Było dla Niemców zaskoczeniem, ale z góry jego losy były przesądzone. 16 maja 1943 roku Jurgen Stroop - SS-Gruppenführer, odpowiedzialny m.in. za krwawe stłumienie powstania w getcie warszawskim, napisał w raporcie: Żydowska dzielnica w Warszawie przestała istnieć.

Symbolem obchodów rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim stał się żonkil – żółty kwiat, którego płatki układają się w kształt sześcioramiennej gwiazdy. Żonkile związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w kolejne rocznice powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również 19 kwietnia składał bukiet z żonkili pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Kwiaty te stały się dla nas, współczesnych, symbolem pamięci, szacunku i nadziei.