DZIEŃ OTWARTY WYDZIAŁU MALARSTWA ASP W WARSZAWIE

16.03.2019
Targi, giełdy, współpraca
16.03.2019

PROGRAM:

10.00 - 10.30 Prezentacja struktury Wydziału Malarstwa, dr hab. Maciej Duchowski (s.90)

10.45 - 13.30 Zajęcia z rysunku: studium modela, poza egzaminacyjna (s.57,s.65)

10.45 - 13.30 Konsultacje dla kandydatów i przeglądy teczek (korytarze na I i II piętrze)

10.45 - 13.30 Udzielanie informacji o formalnych zagadnieniach związanych ze studiami

(Dziekanat)

13.30 - 14.00 Prezentacja Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej, mgr Sebastian Winkler (s.50)

14.00 - 14.30 Prezentacja dyplomujących pracowni malarstwa z możliwością zapoznania się pracami studentów, dr Maciej Czyżewski (zbiórka przy Dziekanacie)

14.30 - 15.30 Wykład “Jak pracować nad kompozycją w czasie egzaminu praktycznego?” orazprezentacja Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych,dr hab. Jan Mioduszewski, Prodziekan Wydziału Malarstwa ds. studenckich (s.59)

15.30 - 17.00 Prezentacje pracowni:

- Tkaniny Eksperymentalnej, dr hab. Barbara Łuczkowiak, mgr Aleksandra Liput (s.62)

- Tkaniny Artystycznej, mgr Anna Hlebowicz (s.60)

- Technologii i Technik Malarstwa Ściennego, dr Sylwester Piędziejewski (s.63)

- Technologii i Technik Malarstwa Sztalugowego, dr hab. Grzegorz Mroczkowski (s.48)

W programie spotkania z Samorządem Studentów Wydziału Malarstwa.

Potwierdzenie przybycia na Dzień Otwarty: maciej.czyzewski@asp.waw.pl

Potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach z rysunku: maciej.czyzewski@asp.waw.pl

Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmiescie 5

www.wm.asp.waw.pl

Źródło: Organizator