Gabryella Miłowska | „Kolor bez miary"

27.11.2017
Wystawy
27.11.2020-15.01.2021 | wystawa malarstwa

UWAGA! Informacje związane z COVID-19 poniżej na dole tekstu*

Termin otwarcia wystawy wstrzymany ze względu na koronawirusa.

Od 27 listopada 2020 do 15 stycznia 2021 zapraszamy na wystawę malarstwa „Kolor bez miary" naszej Pani Dyrektor Gabryelli Miłowskiej-Moląg. Pozostanie ona na zawsze w naszych sercach i pamięci.

„Ulotne momenty, „prześwity", doświadczenia, odczucia nienazwa­nego wyraża kolor. Im bardziej zanurzam się w obraz, tym mocniej odczuwam bezmiar jego możliwości. Nie ma powtórzeń. Za każdym razem jest to nowa konstelacja i nowa przygoda. Czasem udaje mi się na moment być w tym bezmiarze i dotknąć tajemnicy."
Gabryella Miłowska

„Człowiek wrzucony w świat. To dramat sam w sobie. On się odkrywa każdemu jestestwu jako bycie własnego bytu w toku egzystowania zatrważająco ukierunkowanego na nieuchronny niebyt. Bez reguły i bez recepty, częściej w sytuacjach nazwanych granicznymi, ale też w zreflektowanej potoczności albo w uszczęśliwiającym przeżyciu. To nie jest stan nabyty na trwałe lecz chwilowy przebłysk, a tak dojmujący, że zostawia na dalszym życiu jakiś ślad. Ktoś to doświadczenie usiłuje zrozumieć i nazwie poznaniem, ktoś je formuje w wiersz, ktoś zatrzymuje w obrazie, ktoś ucieka w codzienność, ktoś się stacza w rozpacz, ktoś ratuje się wiarą w sens wszystkiego. Wydarzenia uprzytamniania sobie własnego bycia są prześwitami w kurtynie sceny świata, w który jesteśmy zanurzeni. Doznanie prześwitu nie jest metaforą, to ujawnienie różnicy ontologicznej między bytem i byciem, to wywołanie poczucia innej obecności spoza granicy fizyczności.[…]"
Marzenna Guzowska
Arrivals/Departures, Gabryella Miłowska, Galeria Stara Prochownia 2018 r.

Gabryella Miłowska ukończyła Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiowała w pracowniach prof. prof. Tadeusza Dominika, Jana Tarasina i Wojciecha Sadleya (aneks z tkaniny unikatowej). Dwukrotnie otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki. W 1990 r. przebywała na trzymiesięcznym stypendium we Francji w Berck sur Meer, oraz na siedmiomiesięcznej rezydencji w Ligornetto w Szwajcarii (1992 -1993r). W 2005 roku uczestniczyła w plenerze artystów w Vellano w Toskaniina zaproszenie Krzysztofa Musiała. Wystawia indywidualnie od 1984 r. (23 wystawy w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Lublinie, Essen, Locarno), brała udział w licznych zbiorowych krajowych i zagranicznych przeglądach malarstwa, poczynając od „Co słychać” (dawne Zakłady Norblina, 1987), „Świeżo malowane” (Zachęta, 1988) i „Ekspresje i ekspresjonizmy” (Muzeum Narodowe w Warszawie,1990), „Polish Art”, (Lucca, Włochy, 1993), „Motyw ludzki”, (Arhus, Dania, 1995). Jest autorką projektów kostiumów do kilkunastu widowisk muzycznych z udziałem młodzieży, autorką ilustracji książkowych i projektów graficznych. W latach 1982 - 1983 pracowała jako asystent scenografa i kierownik pracowni scenograficznej w Operze Narodowej. Od 1993 roku pracuje na rzecz warszawskiej oświaty, popularyzacji sztuki i promocji artystów - jako nauczyciel i wicedyrektor w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, od 2016 do 2020 roku jako dyrektor Państwowego Ogniska Artystycznego „Nowolipki” w Warszawie.

----------

* Wytyczne COVID-19! W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wymagane jest noszenie maseczek ochronnych i dezynfekcja dłoni wewnątrz budynku. W każdej sali wystawowej może przebywać w jednym czasie maksymalnie 5 osób. Prosimy o zachowywanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych oglądających. Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności!