Jubileusz 70-lecia Państwowego Ogniska Artystycznego "Nowolipki"

16.09.2017
Wystawy
16.09-15.10.2017

Zapraszamy na wystawę z okazji Jubileuszu 70-tej rocznicy utworzenia Państwowego Ogniska Artystycznego "Nowolipki" w Warszawie. Wystawa prezentuje w formie fotografii poszczególne pracownie i organizowane wydarzenia oraz projekt "Życie drzew", zrealizowany przez Grupę Nowolipie, działającą w Ognisku na zasadach współpracy partnerskiej z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski.

Wystawa potrwa od 16 września do 15 października 2017.

Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” jest warszawską, samorządową placówka artystyczną, działającą na rzecz edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Ognisko działa w systemie zorganizowanych pracowni artystycznych, plastycznych i muzycznych, prowadząc na bazie autorskich programów zajęcia warsztatowe, organizując wystawy, konkursy, koncerty i spotkania autorskie. Misja placówki realizowana jest w oparciu o wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Placówkę powołano zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 4 września 1947 roku pod nazwą „Państwowe Ognisko Kultury Plastycznej w Warszawie” z siedzibą w Liceum Plastycznym przy ul. Wrońskiego, następnie w Staromiejskim Domu Kultury przy Rynku Starego Miasta. Zarządzeniem nr 75 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 września 1971 roku placówka została przekształcona w Państwowe Ognisko Artystyczne w Warszawie, uzyskując obecną siedzibę przy ul. Nowolipki na warszawskim Muranowie. Uchwałą Nr 120/769 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 1972 roku utworzono jednostkę budżetową pod nazwą „Państwowe Ognisko Artystyczne w Warszawie”. W dniu 31 grudnia 1998 roku placówka została przejęta przez władze samorządowe Warszawy.

W dniu 1 września Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. placówka uzyskuje nazwę Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” w Warszawie.