Od 25 maja 2020 zapraszamy na zajęcia do Ogniska Nowolipki!