Plener malarsko-ceramiczny | Kazimierz Dolny

01.06.2020
Koncerty i plenery
Z przykrością zawiadamiamy, że ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 plener zostaje odwołany.

Szanowni Państwo!

Z przykrością zawiadamiamy, że ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 plener zostaje odwołany.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Klauzula informacyjna RODO

Zapraszamy warszawską młodzież w wieku 17 do 23 roku życia na wakacyjny wyjazd plenerowy do Kazimierza Dolnego, w ramach którego odbędą się warsztaty malarskie z Magdą Przanowską i ceramiczne z Pawłem Kasprzakiem. Miejscem noclegowym będzie wspaniały ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy „ARKADIA", w którym znajduje się przestrzeń do pracy warsztatowej. Uczestnicy pleneru będą mieli do dyspozycji wszystkie niezbędne materiały plastyczne t.j. sztalugi plenerowe i studyjne, podobrazia, pędzle, farby akrylowe, pastele olejne, bloki malarskie/rysunkowe oraz glinę i koło garncarskie. Zajęcia będą odbywały się na miejscu i w plenerze, przy okazji wycieczek kazimierskim szlakiem na punkt widokowy Albrechtówka, Górę Trzech Krzyży. W planie jest przeprawa statkiem do Zamku w Janowcu. Nie zabraknie również zajęć na samym rynku z renesansowymi kamienicami, Kościołem Farnym i studnią. Udamy się na Cmentarz Żydowski, Ścianę Płaczu i do Synagogi. Wybierzemy się również do kazimierskich wąwozów: Norowego Dołu i Korzeniowego Dołu. Zwiedzimy Kamienicę Celejowską, Kuncewiczówkę, Muzeum Sztuki Złotniczej, Oddział Przyrodniczego Muzeum Nadwiślańskiego, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego wraz z basztą obronną.

Proponujemy wyjazd fakultatywny na jednodniową wycieczkę do Nałęczowa, gdzie odwiedzimy palmiarnię, pijalnię wód mineralnych z zespołem pałacowo-parkowym Małachowskich. Wejdziemy do kompleksu basenów SPA Nałęczów, składającego się z basenu rekreacyjnego i pływackiego, sztucznej rzeki, jacuzzi oraz masaży wodnych.

Podsumowaniem pleneru będzie wystawa prac uczestników w Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki” we wrześniu 2020. Prace z pleneru będzie można odebrać dopiero po zakończonej wystawie.

Ogranizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia minimalnych zmian do programu pleneru.

 

ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy „ARKADIA”, ul. Czerniawy 1, 24-120 Kazimierz Dolny

CENA: 450-500 zł - w zależności od liczby uczestników (obejmuje transport, wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie)

W ramach pleneru organizator zapewnia materiały plastyczne.

Uczestnik ponosi koszty biletu wstępu na wybrane atrakcje turystyczne (np. Kamienica Celejowska - 5 zł ulgowy, 10 zł normalny; Góra Trzech Krzyży - 3 zł; Baszta i zamek - 5 zł itd...)

Zaliczkę w wysokości 250 zł należy wpłacić do 1 czerwca 2020 oraz złożyć formularz zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną w Sekretariacie Ogniska „Nowolipki”. Pozostałą kwotę  należy wpłacić do 1 lipca 2020.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Wiek: 17-23 lata. Uczniowie warszawskich szkół.

- Liczba miejsc: 15 - decyduje kolejność zgłoszeń. Brak wolnych miejsc!!!

- Należy złożyć do 1 czerwca 2020 podpisany formularz zgłoszenia w Sekretariacie Ogniska „Nowolipki” wraz z klauzulą informacyjną RODO i wydrukowanym potwierdzeniem wpłaty zaliczki. Wymagane dokumenty są dostępne do pobrania na stronie: www.nowolipki.edu.pl/plener2020

- Wpłacić kwotę ok. 450-500 zł (w tym zaliczkę w wysokości 250 zł do 1 czerwca 2020 - tytuł przelewu „POA - zaliczka na plener”, zaś pozostałą kwotę do 1 lipca 2020 - tytuł przelewu „POA - dopłata do pleneru” na konto:

Nazwa odbiorcy: MBFO POA WRD

ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa

Numer konta: 90 1030 1508 0000 0005 5011 8041

- Uczestnicy pleneru zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad koleżeńskiej współpracy i do aktywnego uczestniczenia w zajęciach oraz wycieczkach, zapisanych w Programie Pleneru (Patrz punkt 7 Regulaminu).

- Obowiązuje całkowity zakaz picia napojów alkoholowych podczas pleneru.

- Uczestnicy pleneru zobowiązują się do nie oddalania się bez powiadomienia Nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 

Szczegółowe informacje na temat pleneru:

Ewa Sokołowska

Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” w Warszawie

ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa

www.nowolipki.edu.pl

e-mail: artystycznie@nowolipki.edu.pl

tel.: 668 044 415