PROCEDURA organizacji zajęć w Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki”

25.05.2020
Ogłoszenia
Procedura obowiązująca od 25.05.2020 w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i OŚWIADCZENIE do podpisu!!!