Skandal w sztuce na przestrzeni wieków

16.02.2018
Koncerty i plenery
Wykład Jarmili Piekarskiej 16 lutego 2018 | godz. 17:00

Zapraszamy na wykład o skandalu w sztuce na przestrzeni wieków, który poprowadzi Jarmila Pekarska.

 

Artyści od zawsze swoją sztuką wywoływali różne  emocje, prowokowali do rozmów i dyskusji, byli inicjatorami zmian. Dopiero sztuka XX wieku zaczęła świadomie wykorzystywać prowokację jako narzędzie do dialogu z odbiorcą na tematy często trudne – społeczne, polityczne, intymne. Nas współcześnie może dziwić i zaskakiwać to, co w sztuce szokowało wieki temu i wywoływało gwałtowne reakcje.

Jarmila Piekarska od 2005 roku jest nauczecielem w Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki" w pracowni Wiedzy o sztuce. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2016 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Od trzeciego roku studiów zajmuje się szeroko rozumianą edukacją muzealną. Efektem jej zainteresowań architekturą europejską i Bliskiego Wschodu są liczne artykuły w czasopismach popularnonaukowych. W latach 2014-2016 zrealizowała z sukcesem autorski program „Historia sztuki dla niewidomych".