Wieczór z Artystą - Barbara Falender

16.03.2018
Wieczór z artystą
16.03.2018 r | godz. 17:00

Barbara Falender, rzeźbiarka, urodziła się w 1947 roku we Wrocławiu. W latach 1966-1972 studiowała na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracę dyplomową pt.: “Ludzie z Krakowskiego Przedmieścia” obroniła w pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza, zawierając w niej swoje refleksje związane z wydarzeniami Marca 68. Od tamtej pory uprawia rzeźbę, rysunek i  fotografię. Rzeźbi w kamieniu, brązie, epoksydzie, porcelanie. Imperatywem tworzenia są dla niej fakty życiowe i własne stany emocjonalne. Poszukując dla nich odpowiedniej formy, odwołuje się do antyku oraz idei uniwersalnych.  Miłość, śmierć, narodziny, bunt, trwanie, cierpienie, tęsknota, nieokreślone intuicje unaoczniają się plastycznie i otwierają umysł. W powstających rzeźbach sylwetka ludzka pozostaje niezbywalna, często kształty z natury wiążą się w nich trwale z elementami geometrycznymi, pokonując sprzeczność. Ta twórczość nie podlega jednoznacznej kwalifikacji;  w zależności od przyjętego punktu widzenia była różnie umiejscowiona w przestrzeni od kanonu modernistycznego po feminizm. W każdej konfiguracji ekspozycyjnej i próbach analitycznych dawała świadectwo siły sztuki, która wyraża naszą współczesność. Artystka gromadzi na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych, liczne stypendia, nagrody, plenery i podróże; rzeźby znajdują się w Muzeach Narodowych Krakowa, Warszawy, Poznania, Szczecina. Od 1963 roku mieszka w Warszawie, jej mężem jest Grzegorz Kowalski, ma trzech dorosłych synów. Tworzyć znaczy dla niej to samo, co istnieć. Rzeźbiąc, nadaje kształt również własnej egzystencji. Na spotkanie w Państwowym Ognisku Artystycznym "Nowolipki" wybrała ważny wątek  swojej sztuki – kreację artystyczną  po stracie bliskich osób.

http://www.falender.art.pl/

http://culture.pl/pl/tworca/barbara-falender

Wieczór z Artystą | 16.03.2017 r | godz. 17:00