Wieczór z Artystą - Grzegorz Borkowski

24.10.2018
Wieczór z artystą
24.10.2018 | godz. 19:00

Zapraszamy na spotkanie z Grzegorzem Borkowskim - artystą, kuratorem i krytykiem sztuki, redaktorem naczelnym pisma „Obieg” w latach 1993-2015, kuratorem wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w latach 1992-2015 i innych ośrodkach sztuki,  m.in: „Idee poza ideologią” (1993), „Poezja konkretna” (1993), „Refleksja konceptualna w sztuce polskiej. Bieżące praktyki, ruchome horyzonty” (1999), “Bookmorning” (2003), „The Club” (2004), „Reversed Art Engineering” (2007), „Rzeczy budzą uczucia” (2010), „Diagram – Jerzemu Ludwińskiemu” (2010), „Aktywna cisza” (2014), „Co jest społeczne?” (2015), „Sensybilizm 1957-2017” (2017), „Przedmioty aktywne” (2018).

Na plakacie zdjęcie z wystawy „Przedmioty aktywne", Ośrodek Działań

Artystycznych, Piotrków Trybunalski, 2018. Autorem fotografii jest Mariusz „Marchewa" Marchlewicz.

Źródło: Grzegorz Borkowski

Wieczór z Artystą | 24.10.2018 r. | godz. 19:00