Wiek uczestników: 14-23 lata

PATRZĄC...

To intensywny, roczny cykl wykładów i warsztatów  o sztuce, obejmujący dzieje od prehistorii do współczesności. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z najbardziej istotnymi zagadnieniami dotyczącymi epok, stylów i kierunków, a także biografiami i twórczością wybitnych artystów.  Podczas spotkań uczestnicy poznają terminologię sztuki,  motywy ikonograficzne oraz zdobędą umiejętność analizowania i interpretowania dzieł. W trakcie semestru słuchacze będą otrzymywać materiały ilustracyjne, omawiane podczas spotkań. Oprócz wykładów prowadzonych przy pomocy prezentacji multimedialnych, przewidziane są także lekcje muzealne w wybranych placówkach kulturalnych.  Zajęcia są doskonałą formą przygotowania zarówno do matury z historii sztuki, olimpiady artystycznej (możliwość uzyskania indeksu na wybrane kierunki studiów), czy egzaminów wstępnych na kierunki artystyczne. Treści programowe wykładów i warsztatów zostały opracowane w oparciu o podstawę programową przedmiotu historia sztuki w liceach. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i chcą rozpocząć swoją przygodę z historią sztuki, nauką o niezwykle interdyscyplinarnym charakterze.

Zajęcia odbywają się we wtorek w godz. 16:00-19:30 i środę w godz. 17:00-20:30.