Zapisy

Zajęcia rozpoczynają się 1 września 2020!!!

Prosimy o zapoznanie się z procedurą organizacji zajęć w Państwowym Ognisku Artystycznym "Nowolipki" | KLIKNIJ!!!

Aby zostać naszym uczestnikiem należy mieć:

W przypadku zajęć muzycznych (fortepian, keyboard, wiolonczela) i pracowni witrażu od 7 do 23 lat

Plastyki dla dzieci od 7 do 13 lat

Projektowania graficznego i przestrzennego od 12 do 23 lat

Zaś w przypadku pozostałych pracowni od 14 do 23 lat (malarstwo i rysunek, ceramika, rzeźba, jubilerstwo, realizacje intermedialne, wiedza o sztuce, zajęcia wokalne)

Zajęcia są bezpłatne!

 

Zapisać się można poprzez wypełnienie wniosku na stronie www: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl 

lub na miejscu w Ognisku


REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA

1 września godzina 10.00  
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów 

1 września godzina 12.00
Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

17 sierpnia godzina 12.00 20 sierpnia godzina 16.00

Przyjmowanie wniosków od nowych kandydatów i potwierdzanie informacji w systemie

Po wypełnieniu niezbędnymi danymi wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki", do którego kandydat ubiega się o przyjęcie na zajęcia. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii dopuszcza się możliwość przesłania skanu wniosku na adres poczty elektronicznej: art_ognisko@poa.waw.pl Po przesłaniu skanu mailem i zakwalifikowaniu się na zajęcia przypominamy, że należy dostarczyć oryginał przy przyjściu we wrześniu na zajęcia do Ogniska.

20 sierpnia  26 sierpnia 2020
BADANIA UZDOLNIEŃ – tylko pracownie muzyczne

28 sierpnia godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych

28 sierpnia godzina 16.00
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31 sierpnia godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

Więcej informacji: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Statut

Plan zajęć