Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1977-1982. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Jana Tarasina, a aneks do dyplomu w pracowni malarstwa ściennego prof. Ryszarda Wojciechowskiego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią oraz projektowaniem graficznym. Doktor sztuk plastycznych. Swoje prace wystawiał w kraju i zagranicą. Współpracował z wieloma wydawnictwami prasowymi i książkowymi. 

W Państwowym Ognisku Artystycznym "Nowolipki" od 2020 roku prowadzi zajęcia w pracowni Projektowania Graficznego i Przestrzennego. 


Dariusz Skwarcan d.skwarcan@nowolipki.edu.pl