Artysta malarz, pedagog w szkolnictwie artystycznym, realizator, operator, reżyser i montażysta filmów artystyczno-dokumentalnych. Studia ukończone z wyróżnieniem rektorskim na wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1980 roku oraz równolegle Studium Pedagogiczne na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Uprawia twórczość w zakresie malarstwa sztalugowego, ściennego, rysunku od 1969 roku oraz wideofilmową od 1990. Od 1980 prowadzi działalność pedagogiczną oraz wychowawczą w zakresie rysunku i malarstwa w warszawskich placówkach kształcenia artystycznego.

Od 1988 roku prowadzi pracownie z malarstwa i rysunku w Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki”. Od 1980 praca pedagogiczna na stanowisku nauczyciela malarstwa i rysunku w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie.

Stefan Żuchowski s.zuchowski@nowolipki.edu.pl