Wiek uczestników: 14-23 lata

Naszym celem jest skuteczne przygotowanie uczestników do egzaminów wstępnych do szkół i wyższych uczelni artystycznych, rozbudzenie artystycznych pasji i zainteresowań, uruchomienie wyobraźni.

Studium człowieka i studium martwej natury jest podstawowym polem do wspólnej pracy w pracowni. Uczestnik poznaje różnorodne techniki malarskie i rysunkowe, ucząc się ich zastosowania w praktyce.

W trakcie zajęć każdy uczestnik otrzymuje indywidualną korektę dotyczącą jego aktualnej pracy. Cyklicznie odbywają się przeglądy, podczas których dokonuje się analizy dotychczasowych osiągnięć.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i w soboty do południa.