Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W twórczości skupia się na malarstwie sztalugowym techniką olejną oraz na temacie martwej natury i pejzażu. Maluje bezpośrednio z natury, uznając ją za najlepszą inspirację, szukając w niej głównie koloru, światła i przestrzeni.

Magda Przanowska m.przanowska@nowolipki.edu.pl