Katarzyna Kawka ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi zajęcia w pracowni Wiedzy o sztuce w Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki". Jest również nauczycielką historii sztuki w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie.  Ma piętnastoletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej. Jako egzaminator i przewodniczący bierze udział w pracach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Współpracuje z Muzeum Narodowym w Warszawie koordynując Ogólnopolski konkurs „Sztuka cenniejsza niż złoto" oraz jako wykładowca podczas cyklicznych kursów z historii sztuki orgaznizowanych przez muzeum. Za najważniejszy swój sukces uważa fakt, iż wielu jej uczniów zostało finalistami i laureatami Olimpiady Artystycznej – sekcja plastyki i zdobyło indeksy do wyższej uczelni na kierunek historia sztuki.

Katarzyna Kawka  k.kawka@nowolipki.edu.pl