Katarzyna Kawka jest nauczycielką historii sztuki w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ma piętnastoletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej. Jako egzaminator i przewodniczący bierze udział w pracach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Współpracuje z MNW koordynując Ogólnopolski konkurs "Sztuka cenniejsza niż złoto" oraz jako wykładowca podczas cyklicznych kursów z historii sztuki orgaznizowanych przez muzeum. Za najważniejszy swój sukces uważa fakt, iż wielu jej uczniów zostało finalistami i laureatami Olimpiady Artystycznej – sekcja plastyki i zdobyło indeksy do wyższej uczelni na kierunek historia sztuki.