Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa u prof. Mariana Czapli oraz specjalizację/aneks do dyplomu w pracowni Sztuka w przestrzeni publicznej u prof. Mirosława Duchowskiego.

Z Państwowym Ogniskiem Artystycznym „Nowolipki” zwiazany od 2001 roku. Prowadzi zajęcia w pracowni rysunku i malarstwa.

Uczestnik licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Galerii PN Piotr Nowicki, w Galerii Forma i Kolor, w Centrum Kultury Austriackiej w Warszawie.

Zajmuje się ilustracją i wizualizacją.