Absolwent Wydziału Rzeźby Akademi Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni profesora Grzegorza Kowalskiego otrzymał w 1993 roku. 

Od ponad dwudziestu lat prowadzi pracownię rzeźby w Państwowym Ognisku Artystycznym "Nowolipki". Przygotowuje z powodzeniem do egzaminów na wyższe uczelnie artystyczne.

Mikołaj Miodowski m.miodowski@nowolipki.edu.pl