Urodził się  w 1971 r. w Jaszczowie w woj. Lubelskim. Ukończył  Studium Nauczycielskie w Zamościu na kierunku  Wychowanie Plastyczne (1990-1992). Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1992-1997). Jest aktywnym artystą i pedagogiem z dwudziestoletnim stażem pracy . Zajmuje się rzeźbą, ceramiką artystyczną oraz działaniami interdyscyplinarnymi. Od 1997 r. prowadzi  pracownię rzeźby  oraz technik rzeźbiarskich w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie.  

Pracownię ceramiki artystycznej w Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki” w Warszawie prowadzi od 2007 r. Jest  współautorem programu nauczania rzeźby dopuszczonego  w 2006 r. do użytku w szkołach plastycznych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współautorem programów nauczania rzeźby i technik rzeźbiarskich, opublikowanych przez CEA w 2015 r.

Paweł Kasprzak  p.kasprzak@nowolipki.edu.pl