Wiek uczestników: 7-23 lata

Nauka gry na wiolonczeli. Dostosowana do możliwości i potrzeb uczestników. Uzupełniona jest elementami kształcenia słuchu i rytmiki, pracą w zespołach muzycznych.

Uczestnicy zajęć mogą prezentować swoje osiągnięcia podczas koncertów i audycji muzycznych w POA.