Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz  Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Aktywnie działa na polu projektowania wnętrz i biżuterii. Od 1992 roku poświęciła się pracy pedagogicznej prowadząc zajęcia w pracowni jubilerstwa a także od 2017 roku w pracowni witrażu w Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki”. Corocznie przygotowuje młodzież do prezentacji ich wyrobów na Międzynarodowych Targach Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBEFIF w Gdańsku i na Polskich Targach Złotniczo-Jubilerskich GOLDEXPO w Warszawie, dbając o wysoki poziom artystyczny przygotowywanych prac.

Irena Siedacz i.siedacz@nowolipki.edu.pl